Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyznaczenia lekarzy weterynarii wolnej praktyki na rok 2021

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi informuje, że zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej niżej wymienieni lekarze weterynarii wolnej praktyki zostali wyznaczeni na rok 2021 do:

  • Lek. wet. Ruszewski Damian

Rodzaj czynności

Miejsce wykonania

Termin wykonania

Badanie bydła w kierunku gruźlicy (tuberkulinizacja).

Grodzisko, Jagiele, Jagoczany, Lisy, Widgiry.

akcja główna

02.01.2021 - 30.04.2021

 

badanie uzupełniające

do 30.11.2021

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku brucelozy bydła.

Grodzisko, Jagiele, Jagoczany, Lisy, Widgiry.

akcja główna

02.01.2021 – 30.04.2021

 

badanie uzupełniające

do 30.11.2021

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku enzootycznej białaczki bydła.

Grodzisko, Jagiele, Jagoczany, Lisy, Widgiry.

akcja główna

02.01.2021 – 30.04.2021

 

badanie uzupełniające

do 30.11.2021

Pobieranie prób krwi do badania  w kierunku brucelozy owiec i kóz.

powiat Gołdapski

02.01.2021 – 30.11.2021

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku FMD bydła, FMD trzody chlewnej, SVD trzody chlewnej, KPŚ trzody chlewnej, ASF trzody chlewnej, CSF trzody chlewnej.

powiat Gołdapski

02.01.2021 – 30.11.2021

Pobieranie prób krwi od owiec i bydła w kierunku niebieskiego języka.

powiat Gołdapski

02.01.2021 – 30.11.2021

Pobranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku choroby Aujeszky`ego

powiat Gołdapski

02.01.2021 – 31.12.2021

Obserwacje p. wściekliźnie z terminowym przeprowadzeniem dochodzenia epizootycznego (protokół) i wystawieniem wymaganych zaświadczeń do PSSE w Gołdapi.

powiat Gołdapski

02.01.2021– 31.12.2021

Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia .

powiat Gołdapski

02.01.2021 – 31.12.2021

Badanie mięsa zwierząt łownych, cieląt do 6-tego m-ca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich  utrzymywanych w warunkach fermowych poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa.

Obwód Terenowy Nr 3 przy Gabinecie Weterynaryjnym „Chiron” Damian Ruszewski w Gołdapi, ul. Chopina 25a

01.01.2021 – 31.12.2021

Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.

Obwód Terenowy Nr 3 przy Gabinecie Weterynaryjnym „Chiron” Damian Ruszewski w Gołdapi, ul. Chopina 25a

01.01.2021 – 31.12.2021

Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju.

powiat Gołdapski

01.01.2021 – 31.12.2021

Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

powiat Gołdapski

02.01.2021 – 31.12.2021

 

  • Lek. wet. Bielecki Paweł

Rodzaj czynności

Miejsce wykonania

Termin wykonania

Badanie bydła w kierunku gruźlicy (tuberkulinizacja)

Będziszewo, Białe Jeziorki, Błąkały, Błędziszki, Kramnik, Łysogóra, Pobłędzie, Rakówek, Degucie, Stańczyki;

akcja główna

02.01.2021-30.04.2021

 

badanie uzupełniające

do 30.11.2021

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku brucelozy bydła

Będziszewo, Białe Jeziorki, Błąkały, Błędziszki, Kramnik, Łysogóra, Pobłędzie, Rakówek, Degucie, Stańczyki;

akcja główna

02.01.2021 – 30.04.2021

 

badanie uzupełniające

do 30.11.2021

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku enzootycznej białaczki bydła

Będziszewo, Białe Jeziorki, Błąkały, Błędziszki, Kramnik, Łysogóra, Pobłędzie, Rakówek, Degucie, Stańczyki;

akcja główna

02.01.2021 – 30.04.2021

 

badanie uzupełniające

do 30.11.2021

Pobieranie prób krwi do badania  w kierunku brucelozy owiec i kóz

powiat Gołdapski

02.01.2021 – 30.11.2021

Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku choroby Aujeszkyego

powiat Gołdapski

02.01.2021 – 30.11.2021

Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

powiat Gołdapski

02.01.2021 – 31.12.2021

 

  • Lek. wet. Bielewicz Natalia

Rodzaj czynności

Miejsce wykonania

Termin wykonania

Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Agri Plus Sp. z o.o. Ferma     Radkiejmy, Ferma Wronki, Ferma Kozaki

02.01.2021 – 31.12.2021

Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku choroby Aujesky`ego

Agri Plus Sp. z o.o. Ferma     Radkiejmy, Ferma Wronki, Ferma Kozaki

02.01.2021 – 31.12.2021

Badanie monitoringowe-pobieranie prób tkanek i innych narządów w kierunku ASF od padłych świń

Agri Plus Sp. z o.o. Ferma     Radkiejmy, Ferma Wronki, Ferma Kozaki

01.01.2021- 31.12.2021

Badanie monitoringowe – pobieranie prób krwi od trzody chlewnej w kierunku SVD, FMD, CSF

Agri Plus Sp. z o.o. Ferma     Radkiejmy, Ferma Wronki, Ferma Kozaki

02.01.2021– 31.12.2021

Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Agri Plus Sp. z o.o. Ferma     Radkiejmy, Ferma Wronki, Ferma Kozaki

02.01.2021 – 31.12.2021

 

  • Lek. wet. Smosarski Mirosław

Rodzaj czynności

Miejsce wykonania

Termin wykonania

Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Farmer” Sp. z o.o. Mażucie, Piotr Kowalewski Łoje, Andrzej Kowalewski Łoje, Maciej Kowalewski Łoje 15

02.01.2021 – 31.12.2021

Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku choroby Aujesky`ego

Farmer” Sp. z o.o. Mażucie, Piotr Kowalewski Łoje, Andrzej Kowalewski Łoje, Maciej Kowalewski Łoje 15

02.01.2021 – 31.12.2021

Badanie monitoringowe-pobieranie prób tkanek i innych narządów w kierunku ASF od padłych świń

Farmer” Sp. z o.o. Mażucie, Piotr Kowalewski Łoje, Andrzej Kowalewski Łoje, Maciej Kowalewski Łoje 15

02.01.2021 – 31.12.2021

Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku CSF, SVD, FMD.

Farmer” Sp. z o.o. Mażucie, Piotr Kowalewski Łoje, Andrzej Kowalewski Łoje, Maciej Kowalewski Łoje 15

02.01.2021 – 31.12.2021

 

  • Lek. wet. Karpiński Janusz

Rodzaj czynności

Miejsce wykonania

Termin wykonania

Badanie mięsa zwierząt łownych, cieląt do 6-tego m-ca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich  utrzymywanych w warunkach fermowych poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa

Obwód terenowy Nr 4 przy Przychodni Weterynaryjnej „Ara-Vet” s.c. Janusz Karpiński, Małgorzata Waśkiewicz-Karpińska w Gołdapi, ul. Mickiewicza 9

01.01.2021 – 31.12.2021

Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju

powiat Gołdapski

01.01.2021 –31.12.2021

Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

Obwód terenowy Nr 4 przy Przychodni Weterynaryjnej „Ara-Vet” s.c. Janusz Karpiński, Małgorzata Waśkiewicz-Karpińska w Gołdapi, ul. Mickiewicza 9

01.01.2021 -  31.12.2021

Obserwacje p. wściekliźnie z terminowym przeprowadzeniem dochodzenia epizootycznego (protokół) i wystawieniem wymaganych zaświadczeń do PSSE w Gołdapi,

powiat Gołdapski

01.01.2021 – 31.12.2021

Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,

powiat Gołdapski

2.01.2021 – 31.12.2021

Pobieranie próbek do badań

powiat Gołdapski

02.01.2021 - 31.12.2021

 

  • Lek. wet. Rafałko Bartłomiej

Rodzaj czynności

Miejsce wykonania

Termin wykonania

Badanie bydła w kierunku gruźlicy (tuberkulinizacja).

Barkowo, Dzięgiele, Konikowo, Marcinowo, Samoniny, Dunajek, Łobody, Nowa Boćwinka, Rożyńsk Wielki, Sokoły, Suczki, Pietrasze.

akcja główna

02.01.2021– 30.04.2021

 

badanie uzupełniające

do 30.11.2021

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku brucelozy bydła.

Barkowo, Dzięgiele, Konikowo, Marcinowo, Samoniny, Dunajek, Łobody, Nowa Boćwinka, Rożyńsk Wielki, Sokoły, Suczki, Pietrasze.

akcja główna

02.01.2021– 30.04.2021

 

badanie uzupełniające

do  30.11.2021

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku enzootycznej białaczki bydła.

Barkowo, Dzięgiele, Konikowo, Marcinowo, Samoniny, Dunajek, Łobody, Nowa Boćwinka, Rożyńsk Wielki, Sokoły, Suczki, Pietrasze.

akcja główna

02.01.2021– 30.04.2021

 

badanie uzupełniające

do 30.11.2021

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku brucelozy owiec i kóz.

powiat Gołdapski

 

02.01.2021 – 30.11.2021

Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku choroby Aujeszky`ego.

powiat Gołdapski

02.01.2021 – 30.11.2021

Obserwacje p. wściekliźnie z terminowym przeprowadzeniem dochodzenia epizootycznego (protokół) i wystawieniem wymaganych zaświadczeń do PSSE w Gołdapi.

powiat Gołdapski

02.01.2021 – 31.12.2021

Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia.

powiat Gołdapski

02.01.2021 – 31.12.2021

Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

powiat Gołdapski

02.01.2021 – 31.12.2021

 

Wytworzenie: Krzysztof Tylenda (21.01.2021 godz. 08:59)
Publikacja: Krzysztof Tylenda (21.01.2021 godz. 08:59)
Ostatnia zmiana: Krzysztof Tylenda (21.01.2021 godz. 18:06)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x