Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 17A, 19-500 Gołdap.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach umożliwienia nadzoru nad prowadzeniem działalności nadzorowanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis praw dot. obowiązku administratora dot. wydawania decyzji o prowadzeniu działalności nadzorowanej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad prowadzoną działalnością.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem,
  • przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawy o paszach, ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt – jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie uniemożliwienie wydania decyzji stwierdzającej/ odmawiającej stwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych.
 7. Podane prze Panią/Pana dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : iod@justpok.pl, tel. 535 658 132
Wytworzenie: Robert Jegliński (04.10.2018 godz. 16:27)
Publikacja: Robert Jegliński (10.10.2018 godz. 14:17)
Ostatnia zmiana: Robert Jegliński (05.09.2019 godz. 11:11)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x