Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi informuje, że inspektorzy dostępni są w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerami telefonów +48 696 429 069, +48 87 444 5030 oraz adresem email piw@goldap.piw.gov.pl. Prosimy o telefoniczne lub mailowe załatwianie spraw.

Wnioski i wszelką dokumentację należy dostarczać drogą elektroniczną na adres email piw@goldap.piw.gov.pl lub Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP.


Witamy na witrynie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi. Witryna powstała w celu zapewnienia stałego i powszechnego dostępu do aktualnych informacji na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198).

Wykorzystywanie i dalsze publikowanie informacji zawartych w biuletynie informacji publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi (PIW Gołdap) dozwolone jest pod warunkiem jednoczesnego zamieszczenia informacji o źródle oraz czasie jej pozyskania.

Godziny pracy urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku (z pominięciem dni urzędowo wolnych od pracy) w godzinach 7:00-15:00.

W sprawach skarg i wniosków Powiatowy Lekarz Weterynarii przyjmuje w poniedziałki w godzinach 8:00-10:00.

Dane adresowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
ul. Wojska Polskiego 17A, 19-500 Gołdap

NIP 847-13-94-824
REGON 790675884

tel: +48 87 444 5030
fax: +48 87 444 5031
email: piw@goldap.piw.gov.pl

Obszar terytorialny działalności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi działa na terenie powiatu gołdapskiego obejmującym:

  • miasto oraz gminę miejsko-wiejską Gołdap;
  • gminę wiejską Dubeninki;
  • gminę wiejską Banie Mazurskie.

Cennik opłat skarbowych

Opłaty skarbowe:
- wydanie decyzji 10 zł
- wydanie zaświadczenia 17 zł
- wydanie licencji przewoźnika 616 zł

Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 (I piętro). Pokwitowanie opłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

Aktualności

02.06.2020 godz. 10:37

Rozporządzenie nr 11 wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 29 maja 2020 roku

Rozporządzenie nr 11wojewody warmińsko-mazurskiegoz dnia 29 maja 2020 rokuw sprawie postępowania ze zwłokami padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, zm. w Dz. U. z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej
Czytaj więcej aktualności
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x