Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyznaczenia lekarzy weterynarii wolnej praktyki na rok 2020

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi informuje, że zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej niżej wymienieni lekarze weterynarii wolnej praktyki zostali wyznaczeni na rok 2020 do:

 

 • Paweł Bielecki
  Rodzaj czynności Miejsce wykonania Termin wykonania
  Badanie bydła w kierunku gruźlicy (tuberkulinizacja) Bludzie, Boczki, Budwiecie, Degucie, Dubeninki, Kiepojcie, Lenkupie, Linowo, Łoje, Meszno, Pluszkiejmy, Tuniszki, Wysoki Garb, Żabojady, Kociołki akcja główna
  02.01.2020 – 30.04.2020

  badanie uzupełniające
  do 30.11.2020
  Pobieranie prób krwi do badania w kierunku brucelozy bydła Bludzie, Boczki, Budwiecie, Degucie, Dubeninki, Kiepojcie, Lenkupie, Linowo, Łoje, Meszno, Pluszkiejmy, Tuniszki, Wysoki Garb, Żabojady, Kociołki akcja główna
  02.01.2020 – 30.04.2020

  badanie uzupełniające
  do 30.11.2020
  Pobieranie prób krwi do badania w kierunku enzootycznej białaczki bydła Bludzie, Boczki, Budwiecie, Degucie, Dubeninki, Kiepojcie, Lenkupie, Linowo, Łoje, Meszno, Pluszkiejmy, Tuniszki, Wysoki Garb, Żabojady, Kociołki akcja główna
  02.01.2020 – 30.04.2020

  badanie uzupełniające
  do 30.11.2020
  Pobieranie prób krwi do badania w kierunku brucelozy owiec i kóz powiat gołdapski 02.01.2020 – 30.11.2020
  Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku choroby Aujeszkyego powiat gołdapski 02.01.2020 – 30.11.2020
 • Natalia Bielewicz
  Rodzaj czynności Miejsce wykonania Termin wykonania
  Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) Agri Plus Sp. z o.o.: ferma Radkiejmy, ferma Wronki, ferma Kozaki 02.01.2020 – 31.12.2020
  Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku choroby Aujeszky`ego Agri Plus Sp. z o.o.: ferma Radkiejmy, ferma Wronki, ferma Kozaki 02.01.2020 – 31.12.2020
  Badanie monitoringowe – pobieranie prób tkanek i innych narządów w kierunku ASF od padłych świń Agri Plus Sp. z o.o.: ferma Radkiejmy, ferma Wronki, ferma Kozaki 02.01.2020 – 31.12.2020
  Badanie monitoringowe – pobieranie prób krwi od trzody chlewnej w kierunku SVD, FMD, CSF Agri Plus Sp. z o.o.: ferma Radkiejmy, ferma Wronki, ferma Kozaki 02.01.2020 – 31.12.2020
 • Janusz Karpiński
  Rodzaj czynności Miejsce wykonania Termin wykonania
  Badanie mięsa zwierząt łownych, cieląt do 6-tego m-ca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa Obwód terenowy Nr 4 przy Przychodni Weterynaryjnej „Ara-Vet” s.c. Janusz Karpiński, Małgorzata Waśkiewicz-Karpińska w Gołdapi, ul. Mickiewicza 9 01.01.2020 – 31.12.2020
  Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju powiat gołdapski 01.01.2020 – 31.12.2020
  Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni Obwód terenowy Nr 4 przy Przychodni Weterynaryjnej „Ara-Vet” s.c. Janusz Karpiński, Małgorzata Waśkiewicz-Karpińska w Gołdapi, ul. Mickiewicza 9 01.01.2020 – 31.12.2020
 • Janusz Karpiński
  Rodzaj czynności Miejsce wykonania Termin wykonania
  Obserwacje p. wściekliźnie z terminowym przeprowadzeniem dochodzenia epizootycznego (protokół) i wystawieniem wymaganych zaświadczeń do PSSE w Gołdapi powiat gołdapski 01.01.2020 – 31.12.2020
  Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu wraz z wystawieniem świadectw zdrowia powiat gołdapski 01.01.2020 – 31.12.2020
  Pobieranie próbek do badań powiat gołdapski 01.01.2020 – 31.12.2020
 • Bartłomiej Rafałko
  Rodzaj czynności Miejsce wykonania Termin wykonania
  Badanie bydła w kierunku gruźlicy (tuberkulinizacja) Boćwinka, Botkuny, Dunajek Mały, Gołdap, Górne, Grabowo, Grygieliszki, Janowo, Kalniszki, Kamionki, Kośmidry, Niedrzwica, Podgórze, Rostek, Siedlisko, Wrotkowo akcja główna
  02.01.2020– 30.04.2020

  badanie uzupełniające
  do 30.11.2020
  Pobieranie prób krwi do badania w kierunku brucelozy bydła Boćwinka, Botkuny, Dunajek Mały, Gołdap, Górne, Grabowo, Grygieliszki, Janowo, Kalniszki, Kamionki, Kośmidry, Niedrzwica, Podgórze, Rostek, Siedlisko, Wrotkowo akcja główna
  02.01.2020 – 30.04.2020

  badanie uzupełniające
  do 30.11.2020
  Pobieranie prób krwi do badania w kierunku enzootycznej białaczki bydła Boćwinka, Botkuny, Dunajek Mały, Gołdap, Górne, Grabowo, Grygieliszki, Janowo, Kalniszki, Kamionki, Kośmidry, Niedrzwica, Podgórze, Rostek, Siedlisko, Wrotkowo akcja główna
  02.01.2020 – 30.04.2020

  badanie uzupełniające
  do 30.11.2020
  Pobieranie prób krwi do badania w kierunku brucelozy owiec i kóz powiat gołdapski akcja główna
  02.01.2020 – 30.11.2020
  Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku choroby Aujeszky`ego powiat gołdapski akcja główna
  02.01.2020 – 30.11.2020
  Obserwacje p. wściekliźnie z terminowym przeprowadzeniem dochodzenia epizootycznego (protokół) i wystawieniem wymaganych zaświadczeń do PSSE w Gołdapi powiat gołdapski akcja główna
  02.01.2020 – 31.12.2020
 • Diaman Ruszewski
  Rodzaj czynności Miejsce wykonania Termin wykonania
  Badanie bydła w kierunku gruźlicy (tuberkulinizacja) Audyniszki, Dąbrówka Polska, Gryżewo, Kierzki, Klewiny, Kruki, Maciejowa Wola, Mieczniki, Nowiny, Rogale, Różanka Dwór, Stadnica, Stare Gajdzie, Surminy, Wróbel akcja główna
  02.01.2020 – 30.04.2020

  badanie uzupełniające
  do 30.11.2020
  Pobieranie prób krwi do badania w kierunku brucelozy bydła Audyniszki, Dąbrówka Polska, Gryżewo, Kierzki, Klewiny, Kruki, Maciejowa Wola, Mieczniki, Nowiny, Rogale, Różanka Dwór, Stadnica, Stare Gajdzie, Surminy, Wróbel akcja główna
  02.01.2020 – 30.04.2020

  badanie uzupełniające
  do 30.11.2020
  Pobieranie prób krwi do badania w kierunku enzootycznej białaczki bydła Audyniszki, Dąbrówka Polska, Gryżewo, Kierzki, Klewiny, Kruki, Maciejowa Wola, Mieczniki, Nowiny, Rogale, Różanka Dwór, Stadnica, Stare Gajdzie, Surminy, Wróbel akcja główna
  02.01.2020 – 30.04.2020

  badanie uzupełniające
  do 30.11.2020
  Pobieranie prób krwi do badania w kierunku brucelozy owiec i kóz powiat gołdapski 02.01.2020 – 30.11.2020
  Pobieranie prób krwi do badania w kierunku FMD bydła, FMD trzody chlewnej, SVD trzody chlewnej, KPŚ trzody chlewnej, ASF trzody chlewnej, CSF trzody chlewnej powiat gołdapski 02.01.2020 – 30.11.2020
  Pobieranie prób krwi od owiec i bydła w kierunku niebieskiego języka powiat gołdapski 02.01.2020 – 30.11.2020
  Pobranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku choroby Aujeszky`ego powiat gołdapski 02.01.2020 – 31.12.2020
  Obserwacje p. wściekliźnie z terminowym przeprowadzeniem dochodzenia epizootycznego (protokół) i wystawieniem wymaganych zaświadczeń do PSSE w Gołdapi powiat gołdapski 02.01.2020 – 31.12.2020
  Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu wraz z wystawieniem świadectw zdrowia powiat gołdapski 01.01.2020 – 31.12.2020
  Badanie mięsa zwierząt łownych, cieląt do 6-tego m-ca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa Obwód Terenowy Nr 3 przy Gabinecie Weterynaryjnym „Chiron” Damian Ruszewski w Gołdapi, ul. Chopina 25a 01.01.2020 – 31.12.2020
  Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni Obwód Terenowy Nr 3 przy Gabinecie Weterynaryjnym „Chiron” Damian Ruszewski w Gołdapi, ul. Chopina 25a 01.01.2020 – 31.12.2020
  Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju powiat gołdapski 01.01.2020 – 31.12.2020
 • Mirosław Smosarski
  Rodzaj czynności Miejsce wykonania Termin wykonania
  Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) „Farmer” Sp. z o.o. Mażucie, Piotr Kowalewski Łoje, Andrzej Kowalewski Łoje, Maciej Kowalewski Łoje 02.01.2020 – 31.12.2020
  Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku choroby Aujeszky`ego „Farmer” Sp. z o.o. Mażucie, Piotr Kowalewski Łoje, Andrzej Kowalewski Łoje, Maciej Kowalewski Łoje 02.01.2020 – 31.12.2020
  Badanie monitoringowe – pobieranie prób tkanek i innych narządów w kierunku ASF od padłych świń „Farmer” Sp. z o.o. Mażucie, Piotr Kowalewski Łoje, Andrzej Kowalewski Łoje, Maciej Kowalewski Łoje 02.01.2020 – 31.12.2020
Wytworzenie: Robert Jegliński (03.03.2020 godz. 10:02)
Publikacja: Robert Jegliński (03.03.2020 godz. 10:03)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x