Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyznaczenia lekarzy weterynarii wolnej praktyki na rok 2022

  • lek wet. Natalią Bielewicz

Rodzaj czynności

Miejsce wykonania

Termin wykonania

 

Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 

-  Agri Plus Sp. z o.o. Ferma     Radkiejmy, Ferma Wronki, Ferma Kozaki

   02.01.2022 – 31.12.2022

 

Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku choroby Aujesky`ego

 

-  Agri Plus Sp. z o.o. Ferma     Radkiejmy, Ferma Wronki, Ferma Kozaki

   02.01.2022 – 31.12.2022

Badanie monitoringowe-pobieranie prób tkanek i innych narządów w kierunku ASF od padłych świń

-  Agri Plus Sp. z o.o. Ferma     Radkiejmy, Ferma Wronki, Ferma Kozaki

   02.01.2022- 31.12.2022

Badanie monitoringowe – pobieranie prób krwi od trzody chlewnej w kierunku SVD, FMD, CSF

-  Agri Plus Sp. z o.o. Ferma     Radkiejmy, Ferma Wronki, Ferma Kozaki

   02.01.2022– 31.12.2022

Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

-  Agri Plus Sp. z o.o. Ferma     Radkiejmy, Ferma Wronki, Ferma Kozaki

   02.01.2022 – 31.12.2022

 

 

  • lek. wet. Damianem Ruszewskim

Rodzaj czynności

Miejsce wykonania

Termin wykonania

Badanie bydła w kierunku gruźlicy (tuberkulinizacja).

Przesławki, Rogajny, Miczuły, Obszarniki, Sapałówka, Zapały, Zawady

 

akcja główna

02.01.2022 - 30.04.2022

 

badanie uzupełniające

do 30.11.2022

 

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku brucelozy bydła.

Przesławki, Rogajny, Miczuły, Obszarniki, Sapałówka, Zapały, Zawady

 

akcja główna

02.01.2022 – 30.04.2022

 

badanie uzupełniające

do 30.11.2022

 

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku enzootycznej białaczki bydła.

Przesławki, Rogajny, Miczuły, Obszarniki, Sapałówka, Zapały, Zawady

 

akcja główna

02.01.2022 – 30.04.2022

 

badanie uzupełniające

do 30.11.2022

 

Pobieranie prób krwi do badania  w kierunku brucelozy owiec i kóz.

- powiat Gołdap

 02.01.2022 – 30.11.2022

 

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku FMD bydła, FMD trzody chlewnej, SVD trzody chlewnej, KPŚ trzody chlewnej, ASF trzody chlewnej, CSF trzody chlewnej, IBR/IPV bydła.

 

 

 

- powiat Gołdap

 

   02.01.2022 – 30.11.2022

Pobieranie prób krwi od owiec i bydła w kierunku niebieskiego języka.

- powiat Gołdap

   02.01.2022 – 30.11.2022

Pobranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku choroby Aujeszky`ego

- powiat Gołdap

   02.01.2022 – 31.12.2022

Obserwacje p. wściekliźnie z terminowym przeprowadzeniem dochodzenia epizootycznego (protokół) i wystawieniem wymaganych zaświadczeń do PSSE w Gołdapi.

- powiat Gołdap

02.01.2022– 31.12.2022

Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia .

- powiat Gołdap

02.01.2022 – 31.12.2022

 

Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

- powiat Gołdap

02.01.2022 – 31.12.2022

Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcjie uboju

-powiat Gołdap

08.04.2022 - 31.12.2022

 

 

  • lek. wet. Bartłomiejem Rafałko

Rodzaj czynności

Miejsce wykonania

Termin wykonania

Badanie bydła w kierunku gruźlicy (tuberkulinizacja).

Bałupiany, Jabramowo, Kowalki, Kozaki, Osowo, Regiele, Boćwiński Młyn, Główka, Jeziorki Wielkie, Pogorzel, Wiłkajcie, Włosty, Jany, Juchnajcie, Nasuty, Osieki, Wronki Wielkie

 

akcja główna

    02.01.2022– 30.04.2022

badanie uzupełniające

     do 30.11.2022

 

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku brucelozy bydła.

Bałupiany, Jabramowo, Kowalki, Kozaki, Osowo, Regiele, Boćwiński Młyn, Główka, Jeziorki Wielkie, Pogorzel, Wiłkajcie, Włosty, Jany, Juchnajcie, Nasuty, Osieki, Wronki Wielkie

 

akcja główna

    02.01.2022– 30.04.2022

badanie uzupełniające

    do  30.11.2022

 

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku enzootycznej białaczki bydła.

Bałupiany, Jabramowo, Kowalki, Kozaki, Osowo, Regiele, Boćwiński Młyn, Główka, Jeziorki Wielkie, Pogorzel, Wiłkajcie, Włosty, Jany, Juchnajcie, Nasuty, Osieki, Wronki Wielkie

akcja główna

     02.01.2022– 30.04.2022

badanie uzupełniające

      do 30.11.2022

 

 

 

Pobieranie prób krwi do badania w kierunku brucelozy owiec i kóz.

 

 

 powiat Gołdap

 

      02.01.2022 – 30.11.2022

Obserwacje p. wściekliźnie z terminowym przeprowadzeniem dochodzenia epizootycznego (protokół) i wystawieniem wymaganych zaświadczeń do PSSE w Gołdapi.

powiat Gołdap

02.01.2022 – 31.12.2022

Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia.

powiat Gołdap

02.01.2022 – 31.12.2022

Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

powiat Gołdap

02.01.2022 – 31.12.2022

 

 

  • lek. wet. Mirosławem Smosarskim

Rodzaj czynności

Miejsce wykonania

Termin wykonania

 

Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 

-  „Farmer” Sp. z o.o. Mażucie, ”Farmer” Łoje,   

   Piotr Kowalewski Łoje, Andrzej Kowalewski Łoje, Maciej Kowalewski Łoje 15

   02.01.2022 – 31.12.2022

 

Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku choroby Aujesky`ego

 

-   „Farmer” Sp. z o.o. Mażucie,

    „Farmer” Łoje,                       Piotr Kowalewski Łoje, Andrzej Kowalewski Łoje, Maciej Kowalewski Łoje 15

02.01.2022 – 31.12.2022

Badanie monitoringowe-pobieranie prób tkanek i innych narządów w kierunku ASF od padłych świń

-   „Farmer” Sp. z o.o. Mażucie,

    „Farmer” Łoje,                 Piotr Kowalewski Łoje, Andrzej Kowalewski Łoje, Maciej Kowalewski Łoje 15

02.01.2022 – 31.12.2022

Pobieranie prób krwi od trzody chlewnej do badania w kierunku CSF, SVD, FMD.

-   „Farmer” Sp. z o.o. Mażucie,

    „Farmer” Łoje,                  Piotr Kowalewski Łoje, Andrzej Kowalewski Łoje, Maciej Kowalewski Łoje 15

02.01.2022 – 31.12.2022

 

 

  • lek. wet. Januszem Karpińskim

Rodzaj czynności

Miejsce wykonania

Termin wykonania

Obserwacje p. wściekliźnie z terminowym przeprowadzeniem dochodzenia epizootycznego (protokół) i wystawieniem wymaganych zaświadczeń do PSSE w Gołdapi,

 

 

 

 

- powiat Gołdap

 

 

 

 

 

 

   01.01.2022 – 31.12.2022

 

 

Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,

- powiat Gołdap

    02.01.2022 – 31.12.2022

Pobieranie próbek do badań

- powiat Gołdap

02.01.2022 - 31.12.2022

 

 

  • lek. wet. Januszem Karpińskim

Rodzaj czynności

Miejsce wykonania

Termin wykonania

Badanie mięsa zwierząt łownych, cieląt do 6-tego m-ca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich  utrzymywanych w warunkach fermowych poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa

Przychodnia Weterynaryjna „Ara-Vet” s.c. Janusz Karpiński, Małgorzata Waśkiewicz-Karpińska w Gołdapi, ul. Mickiewicza 9

     01.01.2022 – 31.12.2022

Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju

Powiat gołdapski

 

    01.01.2022 –31.12.2022

Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

Przychodnia Weterynaryjna „Ara-Vet” s.c. Janusz Karpiński, Małgorzata Waśkiewicz-Karpińska w Gołdapi, ul. Mickiewicza 9

    01.01.2022 -  31.12.2021

 

Wytworzenie: Krzysztof Tylenda (26.01.2022 godz. 11:17)
Publikacja: Krzysztof Tylenda (26.01.2022 godz. 11:17)
Ostatnia zmiana: Krzysztof Tylenda (05.05.2022 godz. 12:35)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x