Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o potrzebie realizacji zadań w ramach umowy zlecenia na rok 2020

Gołdap, dnia 22 listopada 2019 roku

Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1557) ogłasza informację o potrzebie realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia w roku 2020.

Rodzaj czynności:

 1. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap; badania w kierunku gruźlicy, brucelozy, enzootycznej białaczki bydła, wścieklizny, ASF, CSF, BTV, FMD, SVD, gorączki Q, choroby Aujeszky`ego;
 2. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
 3. Badanie mięsa zwierząt łownych na terenie gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
 4. Badanie przed i poubojowe mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt, przy produkcji mięsa na użytek własny na terenie gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
 5. Pobieranie próbek do badań na terenie powiatu gołdapskiego.

Wnioski należy składać na udostępnionych formularzach do dnia 5 grudnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków 06.12.2019 r.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku p przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi ul. Wojska Polskiego 17A 19-500 Gołdap
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@justpok.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru w celu realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu w ramach umowy zlecenie w 2020 r.
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tych danych mogą być tylko podmioty uprawnione do ich odbioru.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszego naboru
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 16 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1557) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (tekst źródłowy)
 2. Wniosek o wyznaczenie DOCX PDF
 3. Oświadczenie zleceniobiorcy DOCX PDF
Wytworzenie: Robert Jegliński (22.11.2019 godz. 10:34)
Publikacja: Robert Jegliński (22.11.2019 godz. 10:34)
Ostatnia zmiana: Robert Jegliński (22.11.2019 godz. 10:35)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x