Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI

                                                                                               Gołdap, dnia 15 listopada 2021r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi w związku z art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz.306 ) ogłasza informację o potrzebie realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia w roku 2022.

 

Rodzaj czynności:

  1. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap; Badania w kierunku Gruźlicy, Brucelozy, Enzootycznej białaczki bydła, Wścieklizny, ASF, CSF, BTV, FMD, SVD, Gorączki Q, choroby Aujeszky`ego;
  2. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
  3. Badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
  4. Badanie przed i poubojowe mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt, przy produkcji mięsa na użytek własny na terenie gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
  5. Pobieranie próbek do badań na terenie powiatu gołdapskiego;
  6. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni;
  7. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

Wnioski należy składać na udostępnionych formularzach do dnia 30 listopada 2021r.

 

Jednocześnie informuję, że wyznaczenie wystąpi z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej prze PLW w Gołdapi, a zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

 

 

                                                                                   Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                               w Gołdapi                        

                                                                                   lek. wet. Stanisław Karkosiński

 

zgłoszenie wstępnej gotowości

Wytworzenie: Krzysztof Tylenda (16.11.2021 godz. 08:55)
Publikacja: Krzysztof Tylenda (16.11.2021 godz. 08:55)
Ostatnia zmiana: Krzysztof Tylenda (16.11.2021 godz. 10:14)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x