Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o potrzebie realizacji zadań w ramach umowy zlecenia na rok 2019

Gołdap, dnia 26 listopada 2018 roku

Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1557) ogłasza informację o potrzebie realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia w roku 2019.

Rodzaj czynności:

 1. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap; Badania w kierunku Gruźlicy, Brucelozy, Enzootycznej Białaczki Bydła, Wścieklizny, ASF, CSF, BTV, FMD, SVD, Gorączki Q, Choroby Aujeszkyego;
 2. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
 3. Badanie mięsa zwierząt łownych na terenie gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
 4. Badanie przed i poubojowe mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt, przy produkcji mięsa na użytek własny na terenie gmin powiatu gołdapskiego i miasta Gołdap;
 5. Pobieranie próbek do badań na terenie powiatu gołdapskiego.

Wnioski należy składać na udostępnionych formularzach do dnia 5 grudnia 2018 roku.

Termin rozpatrzenia wniosków 6 grudnia 2018 roku.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku p przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi ul. Wojska Polskiego 17A 19-500 Gołdap
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Jacek Białkowski rodo@olsztyn.wiw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru w celu realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu w ramach umowy zlecenie w 2019r.
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tych danych mogą być tylko podmioty uprawnione do ich odbioru.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszego naboru.
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 16 Ustawy z dnia 29.01.2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2018r.,poz.1557) w zw. Z art. 6 ust.1 lit. B i c RODO.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (tekst źródłowy)
 2. Wniosek o wyznaczenie DOCX PDF
 3. Oświadczenie zleceniobiorcy DOCX PDF
Wytworzenie: Robert Jegliński (26.11.2018 godz. 12:06)
Publikacja: Robert Jegliński (26.11.2018 godz. 12:06)
Ostatnia zmiana: Robert Jegliński (26.11.2018 godz. 12:19)
Rejestr zmian
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x